Transparència

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

La Fundació Josep Piqué Iserte-PiquéArt està registrada en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3106.

Ha estat classificada com a fundació benèfica de tipus cultural.

NIF G55735542.

Informació legal

L’ús i accés als continguts d’aquesta pàgina web impliquen el coneixement i l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquesta informació legal. L’usuari es compromet a utilitzar la informació facilitada al portal sota criteris de bona fe.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i reserva de drets.

Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i, en concret els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, pertanyen a la Fundació Piqué Art, això inclou els continguts, logo, vídeos, àudios, textos, dissenys, fotografies, imatges i altres elements gràfics i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis estatals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i, en qualsevol cas, amb l’autorització de la Fundació Piqué Art.

(Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual)

La Fundació Piqué Art fa reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual. En cap cas s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets.

Política de privacitat 

La Fundació Piqué Art aplica la normativa europea de Protecció de Dades.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27-abril-2016, de protecció de dades personals (RGPD).
Les vostres dades personals seran tractades per a  gestionar única i exclusivament el contacte realitzat. Les vostres dades tindran un tractament absolutament respectuós i confidencial, i el contingut de la vostra informació romandrà segura.
No cedirem les teves dades personals ni els continguts dels vostres correus a tercers.