Ser Amic de la Fundació d’Art Josep Piqué Iserte és formar part d’una comunitat activa, participativa i vinculada estretament a la Fundació, classificada com a entitat benèfica de tipus cultural.

Ser Amic és viure de prop les activitats i l’evolució de la Fundació, és compartir inquietuds que posen el focus en la vida i l’obra de Josep Piqué.

Ser Amic de la Fundació és col·laborar activament a què els seus projectes esdevinguin realitat.

Les aportacions realitzades a la Fundació, que està legalment reconeguda com a entitat benèfica de caràcter cultural i sota la tutela del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, gaudeixen dels beneficis fiscals legalment establerts (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Art. 68.3.b). Obtindreu una deducció del 10% de les quantitats aportades en la vostra Declaració de la Renda.
Fes-te’n Amic! El vostre suport i compromís és fonamental per al desenvolupament de la Fundació.

[Formulari d’adhesió]