Slider
  • Fundació PIQUÉART


  • La Fundació privada Josep Piqué Iserte-PiquéArt es va constituir el 20 de maig de 2018 a Montbrió del Camp, a la casa-taller de l’artista per voluntat de la seva filla Assumpta Piqué Franquès.

    La principal finalitat de la Fundació és conservar, catalogar, promocionar i difondre l’obra de Josep Piqué Iserte, així com donar a conèixer el conjunt del seu treball i personalitat artística en el camp de l’escultura, la pintura, el gravat, el collage, el disseny, la música i també de l’arquitectura.

    La Fundació porta a terme les seves activitats, principalment, mitjançant la gestió del patrimoni artístic de Josep Piqué Iserte existent a la vila de Montbrió del Camp.

    Per a la consecució de les seves finalitats, la Fundació desenvolupa les accions que el Patronat considera necessàries, ja sigui executades des de la pròpia Fundació i/o en col·laboració amb altres entitats, empreses, institucions o persones amb interessos comuns tot establint sinergies creatives i dialogants.

Activitats