Patronat

Patronat:

  • Assumpta Piqué Franquès, fundadora i Presidenta vitalícia.
  • Maria Franquès Piqué. Vice-presidenta
  • Maria del Pilar Carbassa Torres. Tresorera.
  • Maria Teresa Vilardell Jové. Patrona
  • Maria Cristina Vilardell Jové. Patrona
  • Maria del Carme Blay Boquera. Patrona
  • Joan Rehues Carbassa. Patró
  • Rafel Arasa Martorell. Secretari

 Direcció:

  • Carme Puyol Torres