Objectes entranyables de casa seva i animals propers queden sublimats per les suggestives formes sinuoses i les coloracions inèdites. El món rural i el món marítim són geografies que sent com a pròpies i on troba font d’inspiració. En les pintures de Josep Piqué hi ha sempre un equilibri i una harmonia de masses i de colors de gran plasticitat. S’ha dit de Josep Piqué que moltes de la seves obres respiren aire de cubisme. Ell admirava el concepte sintètic del corrent artístic i en feia una traducció lliure i amb la seva empremta personal. El seu perfil professional d’arquitecte traspua en les peces on edificis i carrers són el focus de l’obra. Per bé que l’artista sempre es va definir com a realista amb mirada pròpia, el seu afany d’experimentació en llenguatges diversos el va portar a creacions abstractes de gran riquesa colorista.