Una segona etapa de la seva creació escultòrica l’executà en bronze. Modelar les formes desitjades per a ser materialitzades en el noble metall del bronze li obre un món que el fascina.

                        

La seva capacitat d’observació de les aus li venia de molt jove… Capturar l’essència del seu moviment el va portar a crear un gran nombre d’obres de gran qualitat plàstica.

                               

Hi ha ànima i moviment en les seves escultures. Hi ha enginy i saviesa en la seva execució.