Per a Josep Piqué el ferro era un material dúctil, idoni per a “construir” la seva primera expressió escultòrica que va començar el 1970.

                                        

Josep Piqué, amb la planxa de ferro o acer retallada i conformada pel calor de la forja i les eines de ferrer, aconsegueix volums de gran lleugeresa i moviment subtil.